Centrului Rus de Vize din România!

Bine ați venit!!!
Obțineți o vizăContact

Tipuri de viză

Viza turistică

 

Viza turistică obișnuită se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru șederea de scurtă durată în scop turistic (vizitarea evenimentelor culturale, excursii, cunoașterea obiectivelor turistice), pe baza confirmării din partea unei firme rusești, care desfășoară activități turistice, cu privire la primirea turistului străin.

Durata maximă a șederii în Federația Rusă pe baza vizei turistice este de până la 30 de zile.

Se admite posibilitatea intrării în scopul desfășurării unor tratative de scurtă durată pentru afaceri, participării la expoziții, licitații, precum și pentru consultații sau investigații medicale. În acest caz, în confirmarea cu privire la primirea turistului străin, la rubrica ”Scopul călătoriei” se indică ”turism în scop special”, iar viza se eliberează pentru numărul de zile necesare desfășurării activităților, în conformitate cu termenul indicat în confirmarea privind șederea (nu mai mult de 30 de zile). Viza turistică se acordă pentru una sau două intrări în Federația Rusă.

Viza turistică cu două intrări se acordă cetățeanului străin numai în cazul în care pe parcursul șederii în Rusia este prevăzută vizitarea unor state vecine Rusiei (țările din vecinătatea apropiată (CSI și statele baltice) sau vizitarea unui stat de unde întoarcerea se face pe teritoriul Federației Ruse (de exemplu, China, Mongolia). Totodată itinerariul trebuie indicat în biletul turistic (sau în confirmarea primirii turistului străin, eliberată de organizația rusă primitoare).

În vederea obținerii vizei turistice obișnuite cu o intrare sau cu două intrări este necesar să prezentați următoarele documente:

 1. Confirmare de primire a turistului de către organizația rusă care desfășoară activități turistice, ale cărei date sunt înregistrate în Registrul Federal Unic al operatorilor turistici;
 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 3. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 
 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 5.  Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, China (numai pentru vize turistice), Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia,Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

 Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.

În funcție de scopul şederii, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România pe o perioadă mai mare de 90 de zile poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza de afaceri

 

Viza de afaceri obișnuită se acordă cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea în Federația Rusă cu scopuri de afaceri (seminarii, conferințe, întâlniri cu parteneri de afaceri, negocieri).

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse sau pe baza unei solicitări scrise a unei organizații*.

Viza de afaceri poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile sau multiplă pentru o perioadă de până la 1 an (dacă altceva nu este prevăzut de acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple obișnuite de afaceri nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

*Solicitarea scrisă.  Acest document trebuie completat pe hârtie cu antet cu toate datele organizației care inițiază invitația și trebuie să conțină următoarele informații: 

а) pentru persoana invitată: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, numărul documentului care atestă identitatea, durata și scopul călătoriei, numărul intrărilor, itinerariul deplasării;

b) pentru persoana juridică (compania, organizația) care inițiază invitația: denumirea completă a persoanei juridice, adresa, CIF, numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care semnează solicitarea, ștampila organizației. 

Pentru întocmirea vizei obișnuite de afaceri cu o intrare, două intrări sau multiplă sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau
 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare;
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria  – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabila  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

 Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

 1. 2.Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza umanitară 

 

Viza umanitară se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul organizării, reînnoirii sau consolidării legăturilor științifice, culturale, socio-politice, realizarea activităților sportive, religioase și caritabile, precum și pentru acordarea de ajutor umanitar.   

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație, sau pe baza solicitării scrise din partea organizației sau instituției primitoare, precum și pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Viza umanitară poate fi cu o intrare sau cu două intrări, pe o perioadă de până la 90 de zile, sau multiplă cu durata de până la 1 an (dacă nu este prevăzut altceva prin acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple umanitare nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

În vederea întocmirii vizei umanitare cu o intrare, două intrări sau multiple sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau 
 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare; 
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza privată 

 

Viza privată obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse în scop de vizită pe baza: 

 1. Invitației Serviciului Federal Rus de Migrație la cererea cetățeanului Federației Ruse sau cetățeanului străin, care posedă permis de ședere în Federația Rusă, sau la cererea persoanei juridice;
 2. Solicitării scrise a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini;
 3. Solicitării autentificate la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate.

Viza privată obișnuită poate fi eliberată, de asemenea, în legătură cu necesitatea intrării în Federația Rusă pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate cu condiția existenței documentelor care confirmă necesitatea tratamentul urgent, sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate.

Atenție! Viza privată obișnuită se eliberează pentru o perioadă de până la 90 de zile și poate fi cu o intrare sau cu două intrări.

Cazuri speciale

Persoanele care vizitează cimitire militare sau civile au obligația să prezinte următoarele documente (*În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene):

 • Originalul sau copia legalizată la notar a documentului care atestă înhumarea. Documentul trebuie să fie eliberat de autoritățile ruse sau de ”Crucea Roșie”;

 • Originalul sau copia documentului care atestă gradul de rudenie al solicitantului (rude pe linie directă*) cu defunctul. *Rude pe linie directă sunt considerați părinții, copiii, nepoții, soții, bunicile, bunicii, frații și surorile;
 • Persoanelor care vizitează cimitirele militare sau civile, conform regulamentului, li se acordă vize private cu perioadă de valabilitate de până la 14 zile.

Pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate ce impune deplasarea în Federația Rusă, cetățeanului străin i se poate elibera viză privată obișnuită pe baza deciziei Ambasadorului Federației Ruse sau a Consulului General al Federației Ruse la solicitarea scrisă a cetățeanului străin.

Solicitarea va fi însoțită de:

 • confirmarea scrisă a unei instituții medicale rusești cu antet (și ștampilă) cu referire la necesitatea acordării ajutorului medical de urgență, a spitalizării urgente, a investigației urgente sau cu privire la afecțiunea gravă a persoanei la care se dorește vizita și care necesită îngrijire permanentă;

 • sau certificat de deces a persoanei – rudei apropiate a solicitantului. Rude apropiate sunt considerați soții, copiii, părinții, inclusiv părinții soțului sau ai soției, dacă unul dintre soți este persoana însoțitoare, surorile, frații;
 • sau telegramă internațională despre deces, certificată de un funcționar al instituției respective;
 • document care certifică gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și cel care întreprinde vizita, gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și defunct.

                                                   Documente necesare

 Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau
 2. Solicitare scrisă a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini;
  Important! Solicitarea trebuie depusă personal de către cetățeanul al Federației Ruse.

   

  Cererea trebuie însoțită de:

 • copia după ambele pașapoarte ale membrului de familie cu cetățenie rusă, care face solicitarea;

 • documentele care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul (copii ale certificatului de naștere ale copilului minor sau certificatului de căsătorie). 

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat.

 1. Solicitarea scrisă autentificată la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate* – soți, copii, părinți, bunică și bunic, nepoți. Baza legală de locuire în Federația Rusă a persoanei care inițiază invitația trebuie confirmată prin anexarea unor copii ale documentelor care indică statutul său, precum permisul de ședere, permis de reședință temporară, viză de studii sau de muncă. 

  *În susținerea gradului de rudenie se prezintă copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare sau documente similare acestora care se eliberează în alte state. În cazul solicitării bunicilor, nepoților și nepoatelor sunt necesare copii a două certificate de stare civilă sau documente similare acestora care se eliberează în alte state care confirmă gradul de rudenie pe linie directă între persoanele amintite.

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă legalizată de un notar, efectuată de un traducător autorizat. 

 1. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 2. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 
 3. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 4. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”.

 

 Viza de muncă

 Viza de muncă obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul îndeplinirii activității de serviciu pe baza invitației, întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație cu posibilitatea prelungirii ei ulterioare de către organul Serviciului Federal Rus de Migrație pe teritoriul Rusiei.

Drept bază pentru prelungirea vizei poate servi contractul de muncă sau contractul civil de prestare servicii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Viza de muncă poate fi numai cu o intrare, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile, (cu excepția specialiștilor de înaltă calificare).

Pentru întocmirea vizei de muncă obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație; 
 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 3. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;
 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 5. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.
 6. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 Viza de studii

Viza de studii obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul efectuării studiilor în instituții de învățământ, pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație sau pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Viza de studii poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu o perioadă de valabilitate de până la 90 de zile.

Prelungirea ulterioară a vizei se realizează de Serviciul Federal Rus de Migrație din localitatea de ședere, unde cetățeanul străin este luat în evidență prin acordarea vizei multiple pentru perioada contractului de studii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse din domeniul educației, dar nu mai mult de 1 an pentru fiecare viză acordată.   

Viza de studii obișnuită în scopul efectuării unor studii de scurtă durată, cursuri, stagii, poate fi eliberată pe baza solicitării instituției ruse de învățământ. 

Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație; Sau
 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse de eliberare a vizei; Sau
 3. Solicitarea instituției de învățământ;
 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;
 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.
 8. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei de studii.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza de tranzit

 Viza obişnuită de tranzit cu o intrare se acordă cetăţenilor români, cetăţenilor altor state şi cetățenilor apatrizi care călătoresc într-o altă ţară tranzitând teritoriul Federaţiei Ruse. Viza de tranzit se acordă pentru o perioadă de până la 10 zile (când solicitantul călătoreşte cu maşina sau trenul) sau până la 3 zile (când solicitantul călătoreşte cu avionul), pe baza biletelor de călătorie valabile pentru ieșirea din Federaţia Rusă, a deţinerii fie a unei vize valabile pentru intrarea în ţara de destinaţie, fie a unei vize a țării de destinație, sau a paşaportului ţării respective.

Cetăţeanului străin care tranzitează teritoriul Federaţiei Ruse pentru a ajunge în statul de destinaţie cu un autovehicul (de gabarit mic sau mare) i se acordă viza de tranzit pentru termenul necesar pe cel mai scurt traseu (dar nu mai mult de 10 zile). Termenul de valabilitate a vizei în acest caz se calculează plecând de la parcurgerea unei distanţe medii de 500 de kilometri pe zi.

Termenul de valabilitate a unei vize cu două intrări nu poate depăşi o lună de zile. În cazul în care cetăţeanul străin trebuie să tranziteze Rusia pentru a ajunge într-o ţară terţă, după care se întoarce tot prin Rusia, dar într-un termen care depăşeşte o lună de zile, atunci el va solicita o viză cu o singură intrare, iar o a doua viză de tranzit urmează a fi solicitată la Consulatul Rusiei din ţara de destinaţie a cetăţeanului străin. 

Nu este nevoie de viză rusească de tranzit:

 • în cazul unei călătorii cu avionul fără escală deasupra teritoriului Federaţiei Ruse;

 • în cazul unei escale pe un aeroport din Federaţia Rusă care are zonă de tranzit şi cu condiţia ca următorul zbor în ţara de destinaţie să aibă loc în decurs de 24 de ore din momentul intrării în aeroportul din Federaţia Rusă.

Important! În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi zona de tranzit, viza de tranzit este obligatorie!

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 

Vă atragem atenția că cetățenii străini și apatrizii pot traversa frontiera de stat pe segmentul ruso-belorus folosind zborurile directe între Federaţia Rusă şi Republica Belarus. În privința cetățenilor străini și apatrizilor care sosesc din Republica Belarus și/sau pleacă în Republica Belarus prin teritoriul Federației Ruse se efectuează controlul de frontieră. În legătură cu aceasta toți cetățenii străini și apatrizii care călătoresc din/către Republica Belarus prin teritoriul Federației Ruse cu avionul trebuie să obțină o viză pentru tranzitarea Rusiei.

 

Pentru obţinerea unei vize obişnuite de tranzit cu o intrare sau două intrări sunt necesare următoarele documente: 

 1. Biletele de călătorie valabile pentru intrarea şi ieşirea din Federaţia Rusă; 
 2. Viza pentru intrarea într-o ţară învecinată cu Federaţia Rusă sau viza statului de destinaţie, sau paşaportul statului respectiv, sau o cerere motivată şi documente care să dovedească necesitatea staţionării, dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internațional. Cetăţenii străini care, în conformitate cu acordurile interstatale, nu au nevoie de viză pentru ţara de destinaţie, nu trebuie să prezinte viza; 
 3. Paşaportul valabil 6 luni de zile după expirarea termenului de valabilitate al vizei, care să conţină cel puţin 2 pagini goale pentru vize. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;
 4. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
 5. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);
 6. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria – polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular .

Costul şi termenul de eliberare a vizelor pentru cetăţenii altor ţări şi pentru apatrizi se calculează în conformitate cu „Tariful taxelor pentru servicii consulare, percepute de oficiile consulare ale Federaţiei Ruse”. 

Transferarea sau refacerea vizei indiferent de cetățenie 

 

Atenție! Înainte de predarea documentelor pentru transferarea sau refacerea vizei, vă rugăm să vă consultați la Secția Consulara cu privire la procedură, documente necesare și termenul de analiză a acestora.

Get In Touch

11 + 4 =

Strada Emanoil Porumbaru nr.4-4A, etaj 2, camera 3

București, RomâniA

+4 0786.525.138
vizerusia.vss@gmail.com

L-V: 09:00 – 17:00,

PAUZA DE MASĂ: 13:00 – 14:00

Pin It on Pinterest