Centrului Rus de Vize din România!

Bine ați venit!!!
Obțineți o vizăContact

Declarația privind protecția datelor cu caracter personal ale solicitanților

Potrivit art. 3 puncul 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr 119L/04.05.2016, prin ”prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Compania garantează protejarea drepturilor și libertăților solicitanților în timpul prelucrării datelor personale, inclusiv protecţia drepturilor la viața privată, secrete personale și familiale, respectarea legislației naționale privind protecţia datelor personale. 

Compania primește informații cu caracter personal, oferite de bună voie de solicitant, care sunt necesare pentru serviciile de pregătire și prelucrare a documentelor în vederea înaintării lor spre examinare la Secția Consulară a Federației Ruse. 

La stabilirea volumului și conținutului de date personale, compania se ghidează după necesitatea rațională și după scopurile prelucrării lor pe baza legislației naționale cu privire la protejarea datelor personale.

Posesorul datelor cu caracter personal este o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect cu ajutorul datelor personale.

Datele personale sunt orice fel de informații care se referă direct sau indirect la persoana identificată sau identificabilă (posesorul datelor personale).

Prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale se face doar cu consimțământul solicitantului sau pe altă bază legală. Prelucrarea datelor personale se face doar în scopurile legate de oferirea de servicii solicitate privind pregătirea și prelucrarea documentelor pentru a fi înaintate spre examinare la Oficiul Consular al Federației Ruse.

Nu este permisă prelucrarea datelor personale care nu corespunde scopurilor de colectare a datelor personale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă orice acțiune (operațiune) sau ansamblu de acțiuni (operațiuni) efectuate cu datele personale, în timpul cărora se folosesc sau nu se folosesc mijloace de automatizare, inclusiv colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), folosire, transmitere, depersonalizare, blocare, ștergere și distrugere a datelor personale.

Termenul de păstrare a datelor personale este stabilit de prevederile legislației naționale din sfera protecției datelor cu caracter personal.

Protecţia datelor cu caracter personal

Protecţia datelor personale primite este o regulă obligatorie pentru Companie.

Pentru atingerea acestui scop, accesul la datele cu caracter personal este reglementat în mod strict, protejat prin mijloace tehnice și programe performante de accesul ilegal sau accidental la ele, de distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea şi distribuirea lor fără acordul persoanei vizate.

Compania asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal și se obligă să nu permită difuzarea lor fără acordul posesorului acestora.

 

Transmiterea datelor personale unor terțe persoane

Datele cu caracter personal pot fi transmise unor terțe persoane exclusiv în scopurile legate de oferirea serviciilor solicitate, cu acordul posesorului datelor personale.

Transmiterea datelor cu caracter personal se face de către Companie cu respectarea confidențialității fără a le transmite unor terțe persoane, care nu au legătură cu furnizarea de servicii către posesorul de date personale.

În cazul în care Compania, cu acordul posesorului datelor personale, însărcinează, pe baza unui contract, o altă persoană să prelucreze datele personale, responsabilitatea pentru siguranța datelor cu caracter personal o poartă Compania.

Oferirea de informații despre datele cu caracter personal

La cererea personală a solicitantului, Compania îi oferă acestuia informații despre toate datele lui cu caracter personal. Este exclusă oferirea de date personale la cererea unor reprezentanți autorizați sau a unui mandatar. 

Get In Touch

9 + 3 =

Strada Emanoil Porumbaru nr.4-4A, etaj 2, camera 3

București, RomâniA

+4 0786.525.138
vizerusia.vss@gmail.com

L-V: 09:00 – 17:00,

PAUZA DE MASĂ: 13:00 – 14:00

Pin It on Pinterest